نئوپان


نئوپان یا تخته خرده چوب، محصول مهندسی شده ساخته شده از خرده چوب ها به همراه رزین یا چسب مناسب است. این محصول معمولا از صنایع بازیافت چوب است به طوری که ضایعات به دست آمده در فرایند بهره برداری از چوب درختان برای مصارف مختلف را تبدیل به خرده چوب می کنند، سپس این خرده چوب ها را رطوبت گیری و به خوبی همگون می کنند و چسب می زنند و تحت پرس حرارتی قرار می دهند. ورق های به دست آمده پس از سرد شدن و سمباده خوردن قابل استفاده اند
ios android