MDF


ام دی اف (MDF) مخفف واژه «تخته فیبر با چگالی متوسط» است. ام دی اف نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می گردد. این محصول ضمن دارا بودن خواص شبیه سایر اوراق فشرده چوبی، دارای برخی خواص برتر نیز هست که باعث ارتقای آن در بازار شده است
ios android